28 Aug

Java və PDF.

Bir neçə gün əvvəl, dostum sənədləri – CV, Diplom, tərcümələri yıgıb klinikaya göndərirdi. Lakin onlardan gələn şərt o idiki bütün sənədlər bir pdf faylda olmalıdır. Dostumda isə onlar bir neçə ayrı-ayrı pdf fayllarda idi. Məsələ elə program yazmag idi ki o iki pdf faylı bir birinə birləşdirsin və nəticədə bir pdf alınsın.

Bu ara boş vaxtım oldugu üçün bir ay fikirləşdim. Təzə öyrəndiyim Java programlaşdırma biliklərimi yoxlamaq üçün əla fürsət idi. İnternetdə axtarış verib pdf ile işləyən java library, onların istifadə gaydaları oxudugdan sonra – gərara gəldim ki iTextpdf library işlədim. Həmdə resenziyaları pis deyildi.

Ümumiyətlə iTextdf, standart FileChooser və GUİ üçün Swing işlətdim. Versiya 02 də GUI Netbeans/Intellij Idea ilə düzəldi. Versiya 01 dəki sadə kod : Read More

04 Oct

Java + Ruby = JRuby

Salam. Yəginki Java programlaşdırma dili ilə tanış olmusunuz, və ya hardasa eşitmisiniz, bəlkədə bir professional programçısınız. Ruby isə mənim ən sevdiyim programlaşdırma dillərdən biridir. Ola bilərki Ruby on Rails barədə bilirsiniz. JRuby isə Javanın və Rubynin mükəmməl bir mixtura – qarışıgıdır. Bəlkədə fikirləşərsiniz, axı mən əla Java/Ruby Programmistəm və mən Java/Rubydə istədiyi programmı sərbəst yaza bilirəm – mənə bunların odlu miksturası nəyə lazım? Amma əslində bu hər iki dilin, bütün programlaşdırma dillərdə oldugu kimi mənfi və müsbət cəhətləri var.(JRubynin özünündə – amma bir az sonra).
Deməli Javanın Ruby ilə müqaisədə dərinliyə getməyərək gözə çarpan mənfi cəhətləri bir gədər təzə başlayanlar üçün çətin sintaksisi, open source olmadıgı(söhbət java-sundan gedir, open-jdkdan yox) və sairədir. Rubynin isə Javakimi geniş yayılması, çoxlu kitabxanaların(javadaki kimi) olmaması və sairə. (Onların geniş müqayisəsi internetdə doludur). Amma JRuby bunların müsbət cəhətlərini bir yerə dolduran bir programlaşdırma dilidir. Və o mükəmməl Ruby sintaksisi ilə Java kitabxanaları istifadə etməyə getdikcə inkişafla cəld göstərir. Bu postdada Javanın və Rubynin birlikdə istifadə etdii JRuby dən bir misal gətirmək istərdim.(Misallar “The Pragmatic Bookshelf | Using JRuby” kitabdan götürülmüş və dəyişilmişdir).
Əvvəlcə bir Java classı yazag:

1
2
3
4
public class Regem{
private int birRegem = 0;
public Regem() {}
}

Onu jar fayla köçürdək(Əslində bizim rb faylda Java class faylı da istifadə etmək olar, lakin əsas kitabxanalar jaroldugu üçün elə jar ilə istifadə etməyi öyrənmək məqsədə uygundur) Read More

01 Jan

Добавляем jQuery в наш Rails 3 проект.

Возможность добавлять плагины jQuery придает красоту и некоторую дополнительную функциональность в наш проект, делает его более привлекательным. По умолчанию в папке public/javascripts/ лежит файл javaScript библиотеки – rails.js, который генерируется rails при создании нами проекта. Он берет различные плагины с prototypejs.org. Изначально создавался для альтернативы jQuery. Но, который естественно уступает второму как по качеству, так и по количеству плагинов, удобстве их использованию и простоте. Собственно, поэтому и возникает необходимость его замены.
Для этого удаляем файлы:

1
rails.js, controls.js, dragdrop.js, effects.js и  prototype.js .

Скачиваем адаптер rails для работы с javascript c github –

1
http://github.com/rails/jquery-ujs/raw/master/src/rails.js

и библиотеку jQuery с официального сайта(на данный момент акутальна версия jquery-1.4.4.min.js).Сохраняем их в папке public/javascripts/.Добавляем в файл layout нашего проекта строчку:

<head>
<title>Blog</title>
<%= stylesheet_link_tag :all %>
<%= javascript_include_tag 'jquery-1.4.4.min', 'rails', 'application' %>
<%= csrf_meta_tag %>
</head>
27 Jan

NetBeans 6.8

Хороших интегрированных средств разработки на данный момент не так уж и много.Cреди них бесплатных и удобных,с поддержкой нескольких языков программирования, очень мало.Но есть один продукт,успешный проект с открытым исходным кодом,разработанный кампанией Sun Microsystems – NetBeans.
Read More