28 Aug

Java və PDF.

Bir neçə gün əvvəl, dostum sənədləri – CV, Diplom, tərcümələri yıgıb klinikaya göndərirdi. Lakin onlardan gələn şərt o idiki bütün sənədlər bir pdf faylda olmalıdır. Dostumda isə onlar bir neçə ayrı-ayrı pdf fayllarda idi. Məsələ elə program yazmag idi ki o iki pdf faylı bir birinə birləşdirsin və nəticədə bir pdf alınsın.

Bu ara boş vaxtım oldugu üçün bir ay fikirləşdim. Təzə öyrəndiyim Java programlaşdırma biliklərimi yoxlamaq üçün əla fürsət idi. İnternetdə axtarış verib pdf ile işləyən java library, onların istifadə gaydaları oxudugdan sonra – gərara gəldim ki iTextpdf library işlədim. Həmdə resenziyaları pis deyildi.

Ümumiyətlə iTextdf, standart FileChooser və GUİ üçün Swing işlətdim. Versiya 02 də GUI Netbeans/Intellij Idea ilə düzəldi. Versiya 01 dəki sadə kod : Read More

23 Jan

Разработка GUI приложений на Ruby.

Современные языки программирования представляют большие возможности для разработки различных приложений. Одним из вектором такого развития является возможность представлять разработчикам средства для создания удобного графического интерфейса для конечных пользователей(GUI или ГПИ). Порой хорошо задуманная и отлично выполняемая свою функцию программа, особенно в системах GNU/Linux, лишается определенного круга начинающих пользователей из-за отстутствия графического интерфейса.

В Ruby представлены несколько таких инструментариев, представлящих удобную и быструю разработку GUI приложений. Самыми популярными из них являются Ruby-Gnome2 (19%), Shoes (21%), wxRuby (16%). Наиболее популярен Shoes. Но например в Японии 56% GUI приложений разработаны на Ruby-Gnome2. Рекомендуеться работать с Shoes, так как по словам автора – он достаточно популярен, кроссплатформный, легок в установке и разработке.

Установка с репозитория:

1
sudo apt-get install shoes

Read More