07 Dec

Riçard Stolmanın Ubuntuya aid olan maraqlı fikirləri – "Ubuntu – Spyware?".

Demək olarki adi bir gün – bugun – heç nə də adi olmayan bir maraglı məgaləyə rast gəldim. Özüdə adi adamdan deyil – Riçard StolmanFree Software Foundation yaradıcısı və aktivisti, və məgalə GNU/Linux-un tanınmış, Canonical təqdim etdiyi Ubuntu distributivə aiddir.
Riçard Stolman keçən dəfə oktyabr aylarinda üzə çıxan Canonikal firmasından adi istifadəçinin məxfiliyini pozan, GNUya tam aid olmayan faktlardan danışır. Windows da belə hallar oldugunu deyir. Geyd etmək lazımdırki, Apple şirkətin masullarındada belə hallar gal magala gətirmişdir.
Kim ki bilmir, məlumatlandırag: Oktyab aylarında məlum olduki Ubuntu istifadəçinin ƏS-ndə axtarışı Canonicalın serverinə ötürür, o isə Amazon dan axtarışa uygun reklam və digər bannerlər ötürür.(original)
Bütün bu prosesslər istifadəçinin xəbəri olmadan baş verir. Canonical default bunu ləgv etmir, lakin deyilənə görə bu muümkündür. Canonical hətta məlumatı Amazona ötürməsinidə öz üzərinə götürmür. Riçard Stolmanda bu barədə danışır, hətta Ubuntunu tövsiyyə etmir – “If you ever recommend or redistribute GNU/Linux, please remove Ubuntu from the distros you recommend or redistribute.”.
Ətraflı məqaləni burada oxumag olar – www.fsf.org.
————————————————————————————————————————————————————-
Canonical şirkətinin sosial elagələr menejeri – Jono Baconun R.Stolmana cavabı.

12 Feb

Gnuplot – графическое отображение данных.

Как мне кажется, развитие научных проектов в области Open Source идет большими шагами. Не все, как говориться, делается ради материальной выгоды. Благо сохранились на свете люди, которые хотя бы частичку своего драгоценного времени из такой короткой жизни уделяют на создание различных приложений, спобоствующей в какой то степени техническому и научному прогрессу. На данный момент в мире есть много интересных и научных разработок. Да еще многое техническое оборудование работает на опен соурс на много эффективнее. Ведь не зря на недавний выпуск Debian 6 среди новшеств указывалось на внедренние в репозитории новых пакетов, которые представляют возможность работать например с фотографиями современного рентген и сканирующего оборудования(Компьютерная томография и Магнитнорезонансная Томография). Это еще только один пример. А таких насчитывается очень много.
Собственно программа, о котором сегодня пойдет речь, представляет графическое оформление различным данным, взятых из файла или непосредственно внесенные из консоли, разработанная еще в далеком прошлом (во времена только возникновения GNU – собственно оттуда и название) двумя разработчиками Thomas Williams и Colin Kelley, но в дальнейшем дополненная другими. В буквальном смысле программа представляет любые данные в виде штрихов и линий на графике и скорее подойдет для математиков. Графическое оформление данных на много легче визуальнее анализировать.
Устанавливаем на Ubuntu: Read More