31 May

Sinatra və Ruby.

Ruby on Rail möhtəşəm bir Web Frameworkdır. O Ruby programlaşdırma dilinin güclü və effektiv tərəflərini isitfade edib gısa bir zamanda web saytları hazırlamag imkan verir. Lakin Ruby ilə ancag o yox, başka bir Frameworkda işləyir. Söhbət indi Sinatra gedəcək. Qısa, lakonik web applikeyşnları yaratmag üçün ideal bir instrumentdir. Desəm ki Ruby nin en güclü GUİ lərdən biridir – yanılmaram. Bəli, web GUİ. İndiki zaman web aplikeyşnlar digər GUİləri sıxışdırır. Programı yükləyib install eləmə vaxtları keçib gedəcək. Lazım olan şeylər isə ancag Brouser və İnternetdir. Bunlar isə indi hamıda var.

Sinatra barədə bir dəfə blogumda yazmışdım. Məsələn bu saytı əskərlikdən əvvəl yazmışdım – “Небольшое веб приложение”. Yada bu programı – Sinatra ilə brauserdən Arduinonu idarə etməsi.

Bir neçə gün Procam Hesablama Cədvəli ilə tanış oldum. Bu hesablama cədvəli Tibbdə istifadə olunur və bir neçə bədən faktorları cəmləyib İnfarktın gələcəkdə yaranması barədə məlumat verir. Bir neçə parametr daxildir, lakin hər dəfə onlarin hesablaması vaxt aparır. Ona görə gərara gəldim ki bir web program yazım bunu hesablasın. Sinatra bunun üçün əla yaraşır. Esas kod belə alındı – rb file : Read More

14 Aug

GitHub и Bitbucket.

В настоящее время файлы с локального компьютера разработчиков давно уже переместились в удаленные хранилища, представляющие собой отличные вебсервисы со специализированными утилитами для работы с ними. Эта идея, идея размещения файлов на этих вебсервисах, способствуют более тесному взаимодействию разработчиков, обмену кода. А особо они полезны при крупных проектах. Кроме того что они представляют собой улучшенное взаимодействие между девелоперами, они также способствуют оптимизации кода. В том смысле, что позволяют посредством нескольких несложных манипуляций откатить проект назад, на определенный уровень начальной разработки. А также позволяют фиксировать каждое добавление, изменение кода.
Наиболее крупными веб-сервисами в этом плане являются github.com и bitbucket.org . Первый основан на Ruby on Rails и собственно там хостится большое количество разработок на Ruby(различные гемы, дополнительные утилиты, сам Ruby ob Rails и даже Django). Пользуеться большой популярностью у Ruby разработчиков. Но вебсервис не ограничивается только Ruby(к примеру количество кода на JavaScript давно уже перешло количество кода на Ruby на этом веб-сервисе). Как и на другом вебсервисе, можно добавлять любые файлы на любом языке программирования. На данный момент являеться “динозавром” по популярности среди таких веб-сервисов.
Система контроля версий – Git позволяет безболезненно управлять проектами. У него пожалуй очень много плюсов. Но из минусов стоит отметить чуть усложненную настройку, процессы авторитизации с ключами и прочее c github. Но разобравщись с ними, оно больше не представляет быть проблемой.
Второй, с которым я недавно познакомился, создан для работы с merkurial. Это собственно bitbucket.org. Привязка mercurial к bitbucket по сравнению с git к github намного легче. А стиль работы полностью одинаков в обоих вебсервисах и в системах контроля версий сходится.
Похоже отличительным аргументом является – “Кто к чему привык”.