15 May

Security in a box.


Keçən dəfə PGP kriptografik açarlari ile Gmail, Yahoo Emaildən istifadə edilməsi ile əlagədər “Email enrypt/decrypt etməsi” adlı bir məgalə yazmışdım. Deməli, bu Email şifrə edib göndərməsinin asant metodlardan biridir. Lakin ümumiyətlə hər hansı applicationa inanmag o gədər də düzgün hesab etmək olmaz.

Elektron məktublar barədə neçə il idir ki internet səifələrdə həm bizdə həmdə xaricdə söhbətlər gedirdi və çoxlu axırı qurtarmayan diskussiyalar cür bə cür email servisləri müzakirə olunurdu. Nəzərə almag lazımdırki onlardan biri Lavabit idi. Amma Snouden Read More

19 Jul

Почему Сноуден не рекомендует Dropbox.

В последнем интервью  английской прессе, а если конкретнее газете “The Guardian”, Сноуден не рекомендует пользователям хранить свои данные в Dropbox. Как он выразился “Dropbox представляет опасность для приватной сферы”. Причиной тому, по его утверждениям, является то что их работники имеют незашифрованный доступ ко всем данным пользователей. Кроме того, Dropbox является партнером Prism. Последние в свою очередь отказываются от подобного рода заявлений.
Кроме того Сноуден предлагает альтернативу подобного рода сервис. Так называемый “Zero-Knowledge” Технологии, при котором поставщик таких услуг, не имеет никакого доступа к данным пользователя, включая логин и пароли. “Это единственная возможность, при котором данные пользователей хранятся в надежном месте” говорит он. На конкретном примере Сноуден предлагает Spideroak.com . При этом данные шифруются на компьютере пользователя и передаются на сервер в зашифрованном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                 Источник spiegel.de