01 Feb

VPN in Linux.

Hallo. Heute probieren wie einmal VPN auf Linux zu einrichten. Wie werden das in Gnome machen und meistens auf KDE sieht einbischen anders auf aber auch nicht so schwer. Zu erste brauchen wie das openvpn Paket und für Gnome Network Manager. Einfach installieren wie dieses aus unsere Distributiv. Ich beschreibe auf Debian(ubuntu):

1
$ sudo  apt-get install openvpn network-manager-openvpn-gnome

Jetz müssen wir ein VPN server finden. Die kostenfreie ist Read More

26 Jan

Die Paketen aus Testing und Sid Repo in Debian.


Manchmal findet man die Pakete in Stable Repositorium nicht aber die neue Version steht in Testing und Sid. Debian ist ein voll funktionel Distributiv und man muss nicht Stable Version bis Testin oder Sid erneuen – nur die gewünschte Pakete installieren.
Am Anfang müssen wir in dieses File /etc/apt/sources.list die neue Repo addieren:

1
2
deb http://ftp.de.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free

Dann im File /etc/apt/apt.conf.d/70debconf die Code schreiben, damit das Betriebsystem zu zeigen welche Repositorium wir normalerweise benutzen möchten. Read More

22 Jan

Debian – testing və unstable repo-dan paketlər.

Bəzi vaxtlar elə olurki unstable və testing repositoriyalarda olan paketlər lazım gəlir. Məsələn, keçən dəfə gcc-msp430 paketi ancag unstable repositoriyada var idi. Debian çox “plastik” bir distributivdir və sistemi upgrade eləmədən təzə paketləri həmin repositoriyalarda yükləmək olur.
Bunun üçün biz /etc/apt/sources.list fayla repos-rı əlavə edək:

1
2
deb http://ftp.de.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free

Sonra isə /etc/apt/apt.conf.d/70debconf fayla əsas repositoriyanı qeyd edək ki, sistem paketləri yeniləndə ancag oradan yükləsin: Read More

19 Jan

Linux Mint-e Debianın repozitoriyalarının əlavə olunması.

Linux Mint – gözəl və klassik bir laptop distributivi olmasına mən çoxdan əmin idim. Axırıncı xəbərlərə görə, Mint Debianın əsasında gurulmaga başlandı. Əsas versiyalar Ubuntunun üstündə gurulur. Bir Debian istifadəçisi kimi – çox sevindim. Əsas səyifədə yazdiglarına görə, bu keçid LMDE(Linux Mint Debian Edition) sürəti artlmalı və Debianın Linux Distributivlər arası ən çox paket-programm olan xüsusiyətləri Mint də özünə götürməlidir. Belədir, lakin həmin repositoriyalar LMDEnin source listdə yoxdur. Gəlin onları əlavə edək. Bu bizə tam yeni programları, paketləri yükləməyinə imkan yaradajag.

Aşagdaki yazılar ancaq və ancaq LMDE(Linux Mint Debian Edition)yə aiddir, adi Mintə yox.

/etc/apt/sources.list -ə debianın repolarını əlavə edək.

1
2
3
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ testing main contrib non-free
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ experimental main contrib non-free

Read More

02 Jan

Ubuntu terminalı üçün əmrlər

Ubuntunun rahat interfeysi onun bir terminal ağırlıqlı əməliyyat sistemi olmamasından xəbər versə də, terminalı siyahıdan çıxarmamalıyıq. Əmrlər çoxdur və hamısı yadda qalmır. Bu postu həm özümə, həm də sizlərə bir arayış kimi yazmağa qərar verdim.

Mənim linuxlarda elə ən çox diqqətimi cəlb edən terminaldır. Əmrləri qrafik interfeyslə deyil, terminal komandaları ilə verməyin ayrı ləzzəti var. Belə olanda özümü ƏS-nin içində, onunla «qucaqlaşmış» kimi hiss edirəm =)

Sözü çox uzatmadan keçək bəzi əmrlərə. Ən əsas olandan başlayaq. Read More