22 Jan

Debian – testing və unstable repo-dan paketlər.

Bəzi vaxtlar elə olurki unstable və testing repositoriyalarda olan paketlər lazım gəlir. Məsələn, keçən dəfə gcc-msp430 paketi ancag unstable repositoriyada var idi. Debian çox “plastik” bir distributivdir və sistemi upgrade eləmədən təzə paketləri həmin repositoriyalarda yükləmək olur.
Bunun üçün biz /etc/apt/sources.list fayla repos-rı əlavə edək:

1
2
deb http://ftp.de.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free

Sonra isə /etc/apt/apt.conf.d/70debconf fayla əsas repositoriyanı qeyd edək ki, sistem paketləri yeniləndə ancag oradan yükləsin:

1
APT::Default-Release "testing";

Məndə əsas testing oldugu üçün burada testing geyd etmək lazımdır.
Məsələn, geyd etmədikdə unstabledəlki yenilənmə tələb edən paketlərin sayı:

1
2
3
4
5
62 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
Need to get 119 MB of archives.
After this operation, 898 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] n
Abort.

Və qeyd etdikdən sonra:

1
2
3
4
5
10 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 1,845 kB of archives.
After this operation, 58.4 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] n
Abort.

İndi isə unstable repositoriyadan paketin install eləməsi üçün belə yazmag lazımdır:

1
2
apt-get update
apt-get -t unstable install paketin_adı

————————————————————————————-30.07.2014
Linux Mint Debian Edition ve Debian Repositoriyalar:
/etc/apt/sources.list fayli:

1
2
3
4
5
6
7
deb http://packages.linuxmint.com/ debian main upstream import
deb http://debian.linuxmint.com/latest testing main contrib non-free
deb http://debian.linuxmint.com/latest/security testing/updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb http://packages.siduction.org/extra experimental main contrib non-free

ve prioritetlerin /etc/apt/preferences.d/official-package-repositories.pref faylda goyulmasi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Package: *
Pin: release o=linuxmint
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: origin packages.linuxmint.com
Pin-Priority: 800

Package: *
Pin: origin debian.linuxmint.com
Pin-Priority: 700

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 600

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 200

Package: *
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 50

#Package: *
#Pin: release o=Ubuntu
#Pin-Priority: 500
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on VK