19 Jan

Linux Mint-e Debianın repozitoriyalarının əlavə olunması.

Linux Mint – gözəl və klassik bir laptop distributivi olmasına mən çoxdan əmin idim. Axırıncı xəbərlərə görə, Mint Debianın əsasında gurulmaga başlandı. Əsas versiyalar Ubuntunun üstündə gurulur. Bir Debian istifadəçisi kimi – çox sevindim. Əsas səyifədə yazdiglarına görə, bu keçid LMDE(Linux Mint Debian Edition) sürəti artlmalı və Debianın Linux Distributivlər arası ən çox paket-programm olan xüsusiyətləri Mint də özünə götürməlidir. Belədir, lakin həmin repositoriyalar LMDEnin source listdə yoxdur. Gəlin onları əlavə edək. Bu bizə tam yeni programları, paketləri yükləməyinə imkan yaradajag.

Aşagdaki yazılar ancaq və ancaq LMDE(Linux Mint Debian Edition)yə aiddir, adi Mintə yox.

/etc/apt/sources.list -ə debianın repolarını əlavə edək.

1
2
3
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ testing main contrib non-free
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://mirror.yandex.ru/debian/ experimental main contrib non-free

Bəli, bəli. Bir ekstremal kimi eksperiment reponuda əlavə elədik ;)
Sonra isə /etc/apt/preferences faylda təzə paketlərin yükləmə qaydasını yazaq(ierarxiya şəklində).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: 500

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 300

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 200

Package: *
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 50

İndi bizim distributivimiz minlərlə paket və programmı dəstəkləyir.Gəlin yoxlayaq:

1
2
3
$ aptitude versions xcircuit
p   3.7.40.dfsg-1         testing,unstable          500
p   3.7.47.dfsg-1         experimental              500

PS: Ubuntunu repolarını əlavə etmək olmaz. Çünki:
LMDE is compatible with Debian, which isn’t compatible with Ubuntu.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on VK