31 May

Təzə Syntax Highlighter.

Worpdress üçün təzə Syntax Highlighter plaginə – Crayon Syntax Highlighter keçdim, ona görə blogda bəzi postlarda koddingin sintaksis səhvləri ola bilər. Bunula əlagədar üzr istəzirəm. Axırıncl 2 il bir iki dənə belə plagini dəyişdim. Hər dəyişmədən sonra plaginlər textə əlavə simvollar atır, o birisi plagin isə onu düzgün oxumur. Mən isə məcbur oluram bütün kodlara baxim və düzəlişlər aparım. Hələki aktual qalan postlarda çalışaram sintaksis səhvləri düzəldim.