02 Feb

HTML kodları PDF-ə çevirək

Bəzən elə olur ki, internetdə maraqlı bir yazı ilə qarşılaşırıq. Uzun olduğundanmı, vaxtımızın az olduğundanmı, kağızdan oxumağı sevdiyimizdənmi və ya başqa səbəbdən yazını çap etməli oluruq. Bu zaman yazıların, şəkillərin ora-bura qaçması, saytın yazıya aid olmayan ağır qrafikası və s. bizi məcbur edir ki, biz yazını saytdan çıxarıb digər programların köməyi ilə çap edək. Çap üçün universal bir format sayılan PDF-də isə bu cür məsələlər olumur. PDF səhifə göründüyü kimi çap olunur.

Ona gör də HTML kodların birbaşa PDF-ə çevirilməsi ilə bağlı internetdə bir qədər araşdırma etdikdən sonra ən sadə və istifadəsində elə də çatışmazlıq olmayan bir yolu sizlərlə paylaşmaq qərarına gəldim. Read More