25 Nov

Daimi ifadələr (Regular expressions)

Sətrdə axtarış etmək üçün əksər programlaşdırma dillərində olduğu kimi, PHP-də də daimi ifadələrdən geniş istifadə olunur. İngilis dilində Regular expression olan bu söz birləşməsini “daimi ifadə” kimi tərcümə etdim. Əgər dilimizdə başqa cür səslənirsə və ya daha ideal variantını bilirsinizsə eşitmək maraqlı olardı.

Daimi ifadələrin köməyi ilə cari sətrdə olan və verilmiş qəlibə (şablona) uyğun gələn altsətri tapmaq və ya bu sətrdə axtarılan altsətrin mövcud olub olmamasını araşdırmaq mümkündür.

Daimi ifadələrin bir neçə tətbiq forması və ya dialekti mövcuddur. Biz əsasən daha çox inkişaf etmiş və özünə geniş tətbiq sahəsi tapmış Perl uyğunluqlu daimi ifadələrdən danışacayıq.

Belə ki, hazırda PHP-nin dəstəklədiyi POSİX dialekti növbəti distributivə (PHP 6) əlavə olunmayacaq. Ona görə Perl uyğunluqlu dialektə fikir versək daha əhəmiyyətli olar.

Read More