17 Oct

Cədvəllər indi daha səliqəli

Hazırda müxtəlif saytlarda çoxlu sayda cədvəl görmək mümkündür. İdman, iqtisadiyyat, statistika, forumlar və s. digər formatlı saytlarda cədvəllərdən geniş istifadə edirik.

Bəs cədvəlimizi necə gözoxşayan formada tərtib etmək olar? CSS-in köməkliyi ilə kifayət qədər səliqəli və maraqlı dizayna malik cədvəllər qurmaq mümkündür. Bu haqda postumun ikinci hissəsində daha ətraflı danışmaq istəyirəm. Hələ ki, postu yazmağımın əsas səbəbi olan – strukturu daha öncədən bilinməyən, dinamik cədvəllərə zolaqlı (zebra effekti) görünüş vermək haqda danışaq.

Demək istədiyimi daha aydın çatdırmaq üçün misal çəkim. Məsələn bizim elə cədvəlimiz olacaq ki, onun başlıq hissəsi (bizdə “header”) həmişə eyni qalacaq. Ancaq daha sonrakı aşağı hissəsi isə, bazadan və ya mənim misalımda olduğu kimi massivdən çağırılacaq.

Sətrin nömrəsinə görə fon rəngini təyin etmə mexanizmini aşağıdakı kodda şərh şəklində qeyd etmişəm.

Read More

10 Oct

Ровно год…

Ну чтож. Завтра утром начнется другая жизнь. Жизнь длиной в год. Армейская жизнь. Не знаю как сложится все, но надеюсь все будет ок и ровно через 12 месяцев опубликую новость что уже вернулся и продолжаю писать посты. Всем удачного года и больших успехов.

03 Oct

Небольшое веб приложение на Sinatra.

Пользуясь оставшим временем, которое мне дал военкомат, решил рассмотреть фреймворк на Ruby – Sinatra. Доносились слухи, что он в настоящее время – во времена облачных вычислений займет достойное место представителя Ruby. А в некоторых источниках пишется, что это даже лучщий GUI каркас для приложений на Ruby, представляя всю его мощь. Поэтому задача была такая – написать веб приложение, которое будет расчитывать количество дней до прибития домой из армии. Алгоритм очень прост. Привожу его тут:

1
2
3
4
5
 t0=Time.now #задаем настоящее время
 t1=Time.local(2012,10,01)# точка рассчета
 sec0=t1-t0 #вычисляем разницу в секундах
 sec1=sec0.round #округляем
 @dni=(((sec1/60)/60))/24 #вычисляем количество дней

Теперь нам нужно этот код использовать в самом фреймворке. Для этого сначала читаем мануал Sinatra, даже не нужно углубляться(пока не нужно) – информация на главной странице нам уже достаточна. Для начала надо установить gem sinatra. А далее записываем : Read More