07 May

Почему до сих пор не достаточно ясен патогенез Коронарной Недостаточности.

Спешу сообщить, что это краткий вольный перевод статьи из Немецкого Медицинского Журнала ( “Deutsches Ärzteblatt”,  M Edition. April 2016 p. 254). Статья мне показалась очень интересной и полезной, поэтому решил поделиться  с читателями этого блога.

$75 миллионов тому кто узнает и раскроет тайны и причины возникновения Коронарной Недостаточности и соответственно профилактические меры. Такова сумма предлагаемая Google, American Heart Association с января 2016 года.  В настоящее время известны только факторы риска возникновения этого заболевания, а этиология и патогенез изучен недостаточно. Современные знания базируются на основе опытов патологоанатомов прошлого века.

“Лучшая профилактика Инфаркта – это прививка против Гриппа”  так говорил Др. Мед. Наук  профессор Г. Дрекслер, бывший директор Клиники Кардиологии и Ангиологии Мед. Универа Ганновера. Read More

15 May

Security in a box.


Keçən dəfə PGP kriptografik açarlari ile Gmail, Yahoo Emaildən istifadə edilməsi ile əlagədər “Email enrypt/decrypt etməsi” adlı bir məgalə yazmışdım. Deməli, bu Email şifrə edib göndərməsinin asant metodlardan biridir. Lakin ümumiyətlə hər hansı applicationa inanmag o gədər də düzgün hesab etmək olmaz.

Elektron məktublar barədə neçə il idir ki internet səifələrdə həm bizdə həmdə xaricdə söhbətlər gedirdi və çoxlu axırı qurtarmayan diskussiyalar cür bə cür email servisləri müzakirə olunurdu. Nəzərə almag lazımdırki onlardan biri Lavabit idi. Amma Snouden Read More

19 Jul

Почему Сноуден не рекомендует Dropbox.

В последнем интервью  английской прессе, а если конкретнее газете “The Guardian”, Сноуден не рекомендует пользователям хранить свои данные в Dropbox. Как он выразился “Dropbox представляет опасность для приватной сферы”. Причиной тому, по его утверждениям, является то что их работники имеют незашифрованный доступ ко всем данным пользователей. Кроме того, Dropbox является партнером Prism. Последние в свою очередь отказываются от подобного рода заявлений.
Кроме того Сноуден предлагает альтернативу подобного рода сервис. Так называемый “Zero-Knowledge” Технологии, при котором поставщик таких услуг, не имеет никакого доступа к данным пользователя, включая логин и пароли. “Это единственная возможность, при котором данные пользователей хранятся в надежном месте” говорит он. На конкретном примере Сноуден предлагает Spideroak.com . При этом данные шифруются на компьютере пользователя и передаются на сервер в зашифрованном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                 Источник spiegel.de

17 Jul

“Создатель” показал свое рабочее место.

Создатель ядра Linux – Линус Торвальдс в преддверии Linuxcon показал и рассказал о своем рабочем месте.  Линус любить кодить прогуливаясь на своей беговой дорожке и называет его зомби “деск” :) Об этом и многое другое на видео.

 

PS: Дистрибутив различить все таки я не смог.

23 Dec

SafeSlinger – Whatsapp dan daha təhlükəsiz.

Yəgin ki son zamanlar media təmsilçilərdən çoxunuz Snouden və NSA barədə eşitmisiniz. İndiki zamanda privat info nun nəgədər vacib oldugunu hətta Facebook, Google və sairə şirkətlərdə bilirlər. Əsas məlumat email yox, hətta online oyunlar və messengerlərədə aiddir. Bunlardan ən popular Whatsapp application da tez-tez təhlükəsizlik səhflər aşkar edilir və vaxtında bəziləri düzəldilir. Ancag həmin serverlər yazdigimiz məlumatı saxlayıb-saxlamamasını heç kim bilmir. Məsələn şəkil və digər informasiya.
Keçən dəfə bir maragli messengerə rast gəldim – SafeSlinger. Bu messenger BSD lisens ilə və PGP (PGP (Pretty Good Privacy) – verilənləri enrypt və decrypt etmək üçün kriptoqrafik gizlilik (privacy) və autentikasiyanı təmin edən kompyuter proqramıdır.) üzərində Carnegie Mellon Universitetində düzəldilib. Əsas məgsəd göndərilən və alan məktubları PGP açarları ilə şifr və deşifr eləyək yazib göndərmək və almagdır. Təkcə tekst yox, hətta şəkillərdə şifr edib göndərmək olur. Read More

22 Dec

Wieder mit OpenSuse.

Nach meiner Tauschung des Notebooks habe ich jetz Ultrabook von Acer – Acer Aspire S3. Ja, sicher ein alter Model aber mit Core i5-3317 und sehr leicht, was für mich besonders wichtig ist. Endlich habe ich mich mit Broadcom Wlan Driver verabschiedet. OpenSuse 13.1 funktioniert sehr gut und ohne Problem mit Driver. Auch möchte ich sagen, das OpenSuse stheht bei mir auf SSD und mit Start “brennt” sich so schnell wie es möglich ist – ungefähr 3 sek für die Login und plus 3-4 Sekunden für KDE. Das ist super. Und unmöglich – 2 sek für die Ausschaltung. Jetz meine lieblingste Programmierungssprache – Ruby ist auch im OpenSuse, weil YAST vollständig auf Ruby umgeschrieben wurde.
PS: Jetz habe ich Windows 8 auch =)

19 Jun

Open Build Service nədir ?

Son zamanlar aglıma bir fikir gəlirki, demək olarki axırıncı 8 ildirki Open Source programlar və ya hər hansı proyektlərdən istifadə etmişəm. Onlardan 6 ildir ki daim pauzasız Linux ƏSistem istifadəçisiyəm. Bəs mən Open Sourca nə vermişəm? Hansısa projekt, programm, hətta hansısa manualın tərcüməsi ?? Belə suallar hər hansı Open Source istifadəçisini yaranıb yəginki.

Düzdür heç kim heç nəyi sizdən tələb etmir. İstifadə edirsinizsə, lap yaxşı – istifadə edin. Amma biz, istifadəçilər, onun giymətini bilmirik. Bilirsiz niyə görə? Çünki əksər zamanda(95%) bizim siznən kompyuterimizdəki Windows və ya Microsoft Officə biz kəlam pul tökməmişik. Ona görə. Biz ona görə bu fərgini bilmirik, hiss etmirik. Fərgi hiss etmək üçün isə Windows8 55-70 Euro(hər ildə update və sair işləri heç demirəm), Microsoft Office isə ondan da çox – təxminən 75-200 Euro vermək və hügug ganunu pozmayarag rahat yaşayag. (Giymətlər Almaniya İT Bazarında götürülmüşdür). Mən hər hansı pirat diksləlrdə olan oyunları demirəm. Belə bir fikirlər Open Source gabagında bir az utancag hisslər yaradır.

Deməli belə bir fikirlər, Open Sourca nəsə gaytarmag, məni Open Build Servicə yönəltdirdi. Open Build Service – OpenSuse Build Servis di. Yəni,təzə yaradılan zaman, Opensuse üçün hər hansi programı source (isxodniklərdən – tar.gz) rpm paketləri yaratmag üçündür. Hal hazırda istifadəçi nəinki OpenSuse – hətda Debian, Ubuntu, Mandriva, Fedora və RHL (32 və ya 64 bit Sistemə) uygun olan paketlər yarada bilər. İstifadəçiyə Virtual Sistem verilir və ona uygun olarag paketlər yıgılır, istifadəçinin kompyuterindəki ƏSdə heç bir dəyişiklik etməyərək. Həmdə Ruby(gem) və Python da yazılan programları sistemə uygun hazır paketləri yarada bilir. Məsələn, Gavrasm – Arduino(AtMega mikrokontrollerlər) üçün Assembler dilində yazılan programı Opensuseyə aid olan rpm paketi tapmag olmur. Onun, isxodniklər Paskal dilində yazıldıgı üçün, binarniki istifadə edərək, forumun köməyi ilə, OpenSuseyə yıgdım – link.İndi hər hansı user onun hazır rpm paketi yükləyıb rahat install edə bilər. Yəni, əsas məsələ odurki, rahat şəkildə hansısa programı hansısa paketə çevirmək Open Build Servisin köməyi ilə asantdır.

Düzdür, Open Build Service ilə və başka vasitərləri(məsələn tərcümə işləri, sevdiyi programlaşdırma dilimizdə azad program yazmagla) ilə Open Source dünyasını daha da zəngin və böyük olması bizdən, adi istifadəçilərdən asılıdır.

PS: Fikirlər, Düsseldorf kitabxanasında, GNU/Linux ƏSistemi olan kompyuterin arxasında oturarag irəli gəlmişdir.