07 May

Почему до сих пор не достаточно ясен патогенез Коронарной Недостаточности.

Спешу сообщить, что это краткий вольный перевод статьи из Немецкого Медицинского Журнала ( “Deutsches Ärzteblatt”,  M Edition. April 2016 p. 254). Статья мне показалась очень интересной и полезной, поэтому решил поделиться  с читателями этого блога.

$75 миллионов тому кто узнает и раскроет тайны и причины возникновения Коронарной Недостаточности и соответственно профилактические меры. Такова сумма предлагаемая Google, American Heart Association с января 2016 года.  В настоящее время известны только факторы риска возникновения этого заболевания, а этиология и патогенез изучен недостаточно. Современные знания базируются на основе опытов патологоанатомов прошлого века.

“Лучшая профилактика Инфаркта – это прививка против Гриппа”  так говорил Др. Мед. Наук  профессор Г. Дрекслер, бывший директор Клиники Кардиологии и Ангиологии Мед. Универа Ганновера. Read More

31 May

Sinatra və Ruby.

Ruby on Rail möhtəşəm bir Web Frameworkdır. O Ruby programlaşdırma dilinin güclü və effektiv tərəflərini isitfade edib gısa bir zamanda web saytları hazırlamag imkan verir. Lakin Ruby ilə ancag o yox, başka bir Frameworkda işləyir. Söhbət indi Sinatra gedəcək. Qısa, lakonik web applikeyşnları yaratmag üçün ideal bir instrumentdir. Desəm ki Ruby nin en güclü GUİ lərdən biridir – yanılmaram. Bəli, web GUİ. İndiki zaman web aplikeyşnlar digər GUİləri sıxışdırır. Programı yükləyib install eləmə vaxtları keçib gedəcək. Lazım olan şeylər isə ancag Brouser və İnternetdir. Bunlar isə indi hamıda var.

Sinatra barədə bir dəfə blogumda yazmışdım. Məsələn bu saytı əskərlikdən əvvəl yazmışdım – “Небольшое веб приложение”. Yada bu programı – Sinatra ilə brauserdən Arduinonu idarə etməsi.

Bir neçə gün Procam Hesablama Cədvəli ilə tanış oldum. Bu hesablama cədvəli Tibbdə istifadə olunur və bir neçə bədən faktorları cəmləyib İnfarktın gələcəkdə yaranması barədə məlumat verir. Bir neçə parametr daxildir, lakin hər dəfə onlarin hesablaması vaxt aparır. Ona görə gərara gəldim ki bir web program yazım bunu hesablasın. Sinatra bunun üçün əla yaraşır. Esas kod belə alındı – rb file : Read More

22 Apr

Peyvənd və İmmunoprofilaktika üzrə məlumat.

Institut vaxtlarımızdan yadımdadır məşur Rastrapoviç fondu ve Səhiye Nazirliyi ilə birlikdə ölkəmizdə tələbələrə peyvəndlər icbari vurulma aksiyasi aparmışdır. Bəzi tələbə yoldaşlarımız bundan imtina etdi, güya bu peyvəndler hər hansi bir inkşaf pozgunluga gətirir. Belə melumat cəmiyətdə çox yayılıb. Genc ailələrdə internetden məlumat oxuyub peyvəndlərdən imtina edib uşagları risk altında goyurlar. Lakin dünən Amerika Tibb Assosiasiyasının təqdim etdiyi tədgigatın nəticələri göstərirki, hər hansı vaksin autizmə gətirib çixarmır.(Wikipedia)

Gənc ailələrdə valideynlərin əsas suallardan biri uşagların hansı yaşdan və hansı Peyvəndlərin elemesi esas yer tutur. Bu barədə ölkəmizə aid bir məlumatla bölüşmək istərdim. Read More

03 Dec

Клинический случай Гематология: Слабость и разбитость.

Для закрепления а также усвоения материала решил в буквальном смысле перевести пару клинических случаев, что также поможет и запоминанию.

Анамнез: 73 летняя женщина в последнее время чувствуют слабость и разбитость, которые показывали в последние 3 месяца нарастающий темп. Наблюдается сильная утомляемость, ослабление концентрации внимания, головные боли, тахикардия при легкой физической нагрузке.

Возможный гематологический диагноз: все формы анемии, анемии при лейкемиях, анемии при кровопотерях.
Read More