07 Jul

How to turn off Power saving A10-5750 on Ubuntu Linux.

On my Laptop Lenovo E545 i have cpu AMD A10-5750. Default cpu speed in CPU-G shows as 1.4 GH. I have decided to turn of power saving (read comments on this post) it on Ubuntu Linux.
First we need Cpu-G utils. Download and install it from repo.

1
2
3
biotin@ThinkPad:~$ sudo add-apt-repository ppa:cpug-devs/ppa
biotin@ThinkPad:~$ sudo apt-get update
biotin@ThinkPad:~$ sudo apt-get install cpu-g

After running it show us: Read More

24 Dec

How to make Video on Linux, which can play on iPhone.

imge Creating a video on Linux its very simple. With GNU freeware tools we can make a lot of things, such as adding many video and sound effects, converting video formats to each other. Lets talk about how to make video files, which can play on iPhone.
First we need FFmpeg for encoding video and play with formats. I am using Ubuntu 14.10 and FFmpeg missing from the official repositories in 14.10(only avconv) but its will return with Ubuntu 15.04 Vivid Vervet. Let’s install it from another Repo – ppa:samrog131/ppa.

1
2
3
$ sudo apt-add-repository ppa:samrog131/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ffmpeg-real

Now it’s on /opt/ffmpeg/bin/ffmpeg. You can create symlink if you wont:

1
$ sudo ln -sf /opt/ffmpeg/bin/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg

Formats list wich used with FFmpeg: Read More

10 Aug

Thinkfan and Lenovo E545.

On this post i will show how to install Thinkfan on Lenovo with Ubuntu 14.04 (and Ubuntu 14.10) and its settings. Thinkfan its software for Thinkpad Laptops to control fan speed with temperature.
Lm-sensors – essential tools for monitoring the hardware health of Linux systems and containing hardware health monitoring.

This settings can save you battary live. Another post ist here.
Instal thinkfun and lm-sensors:

1
$sudo aptitude install thinkfan lm-sensors

Load module thinkpad_acpi with thinkfan changes: Read More

27 Jul

ThinkPad Battery Life on Linux.

I am using Debian(LMDE) on my AMD with Radeon G7860 Thinkpad Edge E545 Laptop.
First install Powertool to look to the Power Usage:

1
2
3
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install powertop

For any changes, it shows 17-19W on my Laptop. After – 9-10W. How?
First, i used whis guide: Read More

25 Jun

ThinkPad edge & elementaryOS.

В этом посте хотел бы рассказать об установке elementary OS на ThinkPad edge e545. После пару хороших услышанных о нем рекомендаций, решил установить именно этот дистрибутив. Так как этот дистрибутив базируются на стабильных образах Ubuntu – к момент написания статьи все еще не был выпущен ElemnataryOS Isis – то пост будет посвящен Ubuntu 12.04. Статья также приемлима к Ubuntu 14.04.
После стандартной установки не работал Wifi. Помогла эта статья. Команда:

1
lspci -vnn | grep Network

Вывела адаптер от Broadcom 14e4:4365. По таблице для нее отвечает bcmwl-kernel-source.
Установка: Read More

01 Feb

VPN in Linux.

Hallo. Heute probieren wie einmal VPN auf Linux zu einrichten. Wie werden das in Gnome machen und meistens auf KDE sieht einbischen anders auf aber auch nicht so schwer. Zu erste brauchen wie das openvpn Paket und für Gnome Network Manager. Einfach installieren wie dieses aus unsere Distributiv. Ich beschreibe auf Debian(ubuntu):

1
$ sudo  apt-get install openvpn network-manager-openvpn-gnome

Jetz müssen wir ein VPN server finden. Die kostenfreie ist Read More

07 Dec

Riçard Stolmanın Ubuntuya aid olan maraqlı fikirləri – "Ubuntu – Spyware?".

Demək olarki adi bir gün – bugun – heç nə də adi olmayan bir maraglı məgaləyə rast gəldim. Özüdə adi adamdan deyil – Riçard StolmanFree Software Foundation yaradıcısı və aktivisti, və məgalə GNU/Linux-un tanınmış, Canonical təqdim etdiyi Ubuntu distributivə aiddir.
Riçard Stolman keçən dəfə oktyabr aylarinda üzə çıxan Canonikal firmasından adi istifadəçinin məxfiliyini pozan, GNUya tam aid olmayan faktlardan danışır. Windows da belə hallar oldugunu deyir. Geyd etmək lazımdırki, Apple şirkətin masullarındada belə hallar gal magala gətirmişdir.
Kim ki bilmir, məlumatlandırag: Oktyab aylarında məlum olduki Ubuntu istifadəçinin ƏS-ndə axtarışı Canonicalın serverinə ötürür, o isə Amazon dan axtarışa uygun reklam və digər bannerlər ötürür.(original)
Bütün bu prosesslər istifadəçinin xəbəri olmadan baş verir. Canonical default bunu ləgv etmir, lakin deyilənə görə bu muümkündür. Canonical hətta məlumatı Amazona ötürməsinidə öz üzərinə götürmür. Riçard Stolmanda bu barədə danışır, hətta Ubuntunu tövsiyyə etmir – “If you ever recommend or redistribute GNU/Linux, please remove Ubuntu from the distros you recommend or redistribute.”.
Ətraflı məqaləni burada oxumag olar – www.fsf.org.
————————————————————————————————————————————————————-
Canonical şirkətinin sosial elagələr menejeri – Jono Baconun R.Stolmana cavabı.

02 Jan

Ubuntu terminalı üçün əmrlər

Ubuntunun rahat interfeysi onun bir terminal ağırlıqlı əməliyyat sistemi olmamasından xəbər versə də, terminalı siyahıdan çıxarmamalıyıq. Əmrlər çoxdur və hamısı yadda qalmır. Bu postu həm özümə, həm də sizlərə bir arayış kimi yazmağa qərar verdim.

Mənim linuxlarda elə ən çox diqqətimi cəlb edən terminaldır. Əmrləri qrafik interfeyslə deyil, terminal komandaları ilə verməyin ayrı ləzzəti var. Belə olanda özümü ƏS-nin içində, onunla «qucaqlaşmış» kimi hiss edirəm =)

Sözü çox uzatmadan keçək bəzi əmrlərə. Ən əsas olandan başlayaq. Read More